ออกแบบตกแต่งภายใน (Interior)


สร้างบ้านและตึกใหม่ (New Construction)


รีโนเวทบ้าน และตึก (Renovation)

บริษัท A4 Construction & Decoration

ด้วย A4 Construction ก่อตั้งโดยสถาปนิก เราจึงใส่ใจและมีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ความสวยงามและความสมดุลอย่างเหมาะสมของพื้นที่ (SPACE) ในทุกๆรายละเอียดเป็นพิเศษ ทั้งภายนอกอาคาร(Exterior) และภายในอาคาร(Interior) รวมถึง(Landscape)
 
ซึงทางบริษัทเรามีทีมงานออกแบบที่มีความเป็นมืออาชีพ สามารถชี้แจง ออกแบบ ให้ลูกค้าโดยผ่านภาพทัศนียภาพในมุมมองสามมิติ (Perspective) เพื่อสื่อสารให้ลูกค้าได้เห็นและปรับเปลี่ยนตามความพอใจ และควบคุมงานภายใต้สถาปนิกผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

หลักความสำคัญในการดำเนินงานของเรา