โจทย์ของเจ้าของบ้านหลังนี้ คือ

                    ชั้น 1 เป็นออฟฟิศ 

                    ชั้น 2 ด้านหน้าเป็นออฟฟิส

                    ชั้น 3 และ ชั้น 4 เป็น ที่พักอาศับ

 

โจทย์ของเจ้าของบ้านหลังนี้ คือ                     ชั้น 1 เป็นออฟฟิศ                      ชั้น 2 ด้านหน้าเป็นออฟฟิส                     ชั้น 3 และ ชั้น 4 เป็น ที่พักอาศับ