Our process

STEP 1

นัดบรีฟ รับคอนเซป ลูกค้าบอกจุดประสงค์ ฟังชั่น บอกงบประมาณจากลูกค้า

Tel. 02-000-3936,098-796-9286
Line Official : @a4-construction
Facebook Page : https://www.facebook.com/AAAAconstruction/

STEP 2

หลังจากนั้น 1 สัปดาห์ ดราฟ ฟรีแฮนด์ หรือ 3D คร่าวๆ (วางมัดค่าแบบ) พร้อมเซ็นสัญญา (ค่าแบบอยู่ที่ความยากง่าย) ซึ่งถ้าสร้างกับเราเราจะคืนค่าแบบให้ 50% หลังสร้างเสร็จ

STEP 3

2 สัปดาห์ดีเทล เขียน3d. แบบครั้งแรก   แก้แบบได้ 2 ครั้ง   (จบดีไซน์ไม่เกิน1เดือน)

STEP 4

เริ่มงานผลิต เบิกค่าก่อสร้างงวดที่ 1 พร้อมแจ้ง time line

STEP 5

เริ่มงานผลิต เบิกค่าก่อสร้างงวดที่ 1 พร้อมแจ้ง time line

STEP 6

เริ่มงานผลิต เบิกค่าก่อสร้างงวดที่ 1 พร้อมแจ้ง time line

STEP 7

เริ่มงานผลิต เบิกค่าก่อสร้างงวดที่ 1 พร้อมแจ้ง time line

STEP 8

เริ่มงานผลิต เบิกค่าก่อสร้างงวดที่ 1 พร้อมแจ้ง time line

STEP 9

เริ่มงานผลิต เบิกค่าก่อสร้างงวดที่ 1 พร้อมแจ้ง time line

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.